KVANTNA MEHANIKA PDF

A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser. The Architecture is Not Exactly Parallel: Of een domein waar een burgerschap wordt voorgesteld als radicaal alternatief? Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. AmazonGlobal Ship Orders Internationally. To add EUdict alongside Google, Yahoo! Sometimes you can find translation results kvanrna from Google by typing: Alexa Actionable Analytics for the Web.

Author:Dilkree Zulubar
Country:Croatia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):25 April 2006
Pages:310
PDF File Size:1.3 Mb
ePub File Size:12.83 Mb
ISBN:471-3-55863-545-9
Downloads:90016
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JoJozilKvantna mehanika je znanost zelo majhnega. A proti koncu Opisuje koncepte v grobem vrstnem redu odkritja. V poznem Fiziki so iskali enotno teorijo, ki bi opisala vse eksperimentalne rezultate. Torej je energija E oscilatorja s frekvenco f podana z. Da bi spremenil barvo telesa, je nujno, da se spremeni njegova temperatura. Planckov zakon je bil prva kvantna teorija v fiziki, za katerega je Planck leta dobil tudi Nobelovo nagrado za "napredek k fiziki, ki ga je ustvaril, ko je odkril energijske kvante".

Leta je Albert Einstein naredil velik korak. Zaradi naklonjenosti svetlobi, kot valu, so bile Einsteinove teorije sprejete z velikim neodobravanjem. Mejna frekvenca f 0 je frekvenca fotona, katerega energija je enaka delovni funkciji:. V naravi se posamezni fotoni redko pojavljajo. Sonce in viri svetlobe v Druga, povezana zagonetka je bil emisijski spekter atomov. Za razliko od tega belo svetlobo sestavlja zvezni spekter skozi ves razpon vidnih frekvenc.

Ob koncu Torej lahko Bohrov model atoma napove emisijski spekter vodika glede na osnovne konstante. Valovi, ki jih ustvari instrument s strunami oscilira na mestu, torej gor in dol.

Leta sta Otto Stern in Walther Gerlach skozi nehomogeno magnetno polje streljala atome srebra. Toda magneti se obrnejo na spremenljivih razdaljah, atomi pa vedno na konstantni razdalji. Iz tega sledi, da je lastnost atoma, ki pripada magnetni orientaciji, kvantizirana, saj vzame eno izmed dveh vrednosti ali gor ali dol , kar je v nasprotju z izbiro kateregakoli kota.

Leta je Heisenberg dokazal, da zadnji sklep ni pravilen. Leta je fizik Richard Hammond zapisal:. Leta je Dirac predlagal obstoj delcev, ki so kasneje postali znani kot antimaterija. Kvantna elektrodinamika QED je ime za kvantno teorijo elektromagnetnih sil. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Emisijski spekter vodika. Bolj podrobna razlaga Bohrovega modela. The best theoretical explanation of the experimental results was the Rayleigh—Jeans law , which agrees with experimental results well at large wavelengths or, equivalently, low frequencies , but strongly disagrees at short wavelengths or high frequencies.

In fact, at short wavelengths, classical physics predicted that energy will be emitted by a hot body at an infinite rate. This result, which is clearly wrong, is known as the ultraviolet catastrophe. Something that is quantized , like the energy of Planck's harmonic oscillators, can only take specific values. For example, in most countries money is effectively quantized, with the quantum of money being the lowest-value coin in circulation. Mechanics is the branch of science that deals with the action of forces on objects.

So, quantum mechanics is the part of mechanics that deals with objects for which particular properties are quantized. At the University of Aberdeen , George Thomson passed a beam of electrons through a thin metal film and observed diffraction patterns, as would be predicted by the de Broglie hypothesis.

At Bell Labs , Davisson and Germer guided an electron beam through a crystalline grid. De Broglie was awarded the Nobel Prize in Physics in for his hypothesis; Thomson and Davisson shared the Nobel Prize for Physics in for their experimental work.

National Public Radio. Pridobljeno dne 22 June The Structure of Scientific Revolutions. Fourth ed. Bibcode : AnP Mechanics, Wave Motion, and Heat. Nobel Foundation. Pridobljeno dne Annalen der Physik. The term "photon" was introduced in Pridobljeno dne October 16, Modern Physics for Scientists and Engineers. Prentice Hall. The Universe in a Nutshell. Introduction to Quantum Mechanics. Addison-Wesley Publishing Company.

That is, the electromagnetic radiation can be treated as a classical electromagnetic wave, as long as the electrons in the material are treated by the laws of quantum mechanics.

The results are quantitatively correct for thermal light sources the sun, incandescent lamps, etc both for the rate of electron emission as well as their angular distribution. Introducing Quantum Theory. Totem Books. Quantum Mechanics: Concepts and Applications. John Wiley and Sons. Wave-Particle Duality. Springer Science and Business Media.

Compendium to Radiation Physics for Medical Physicists. Fundamentals of Physics, 10th Ed. The Basics of Physics. Greenwood Publishing Group. Courier Corporation. Bibcode : Natur. Pridobljeno dne 7 January Physical Chemistry Chemical Physics.

Bibcode : PCCP We observe high-contrast quantum fringe patterns of molecules Sources of Quantum Mechanics English. Mineola, NY: Dover Publications. Pridobljeno dne 28 March Wheeler and W. Zurek, eds. Bibcode : ZPhy Vijay Kumar ur. Kategoriji : Introductory articles Kvantna mehanika. Imenski prostori Stran Pogovor. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe.

BREVENT FLEGERE PISTE MAP PDF

kvantna mehanika

Kvantna mehanika je znanost zelo majhnega. A proti koncu Opisuje koncepte v grobem vrstnem redu odkritja. V poznem

BECERRIL INSTALACIONES ELECTRICAS PDF

KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA

.

CAPITULACIONES DE ZIPAQUIRA PDF

Kvantna teorija polja

.

Related Articles